Werkwijze

Eerste consult

Het eerste consult duurt 60 minuten.
In het eerste consult vindt d.m.v. een vraaggesprek een uitgebreide anamnese plaats waarbij informatie wordt verzameld over jouw klachten, persoonlijke omstandigheden en een beoordeling van je huidige voedings-, bewegings- en leefgewoonten .

Ik meet verder je gewicht, lengte en de BMI (Body Mass Index). Aan de hand van deze gegevens stel ik in overleg met jou en rekening houdend met je wensen, een persoonlijk behandelplan, een dieetadvies en eventueel een beweegadvies op.

Een dieetadvies bestaat over het algemeen uit een voor jou op maat gemaakt voedingsadvies waarbij je een aantal opties/variaties krijgt aangeboden dat je een goed houvast geeft en voldoende afwisseling biedt.

Voor de algemene voedingsadviezen ga ik uit van de Nieuwe richtlijnen Goede voeding opgesteld door de voedingsraad en van de richtlijnen van Puur Gezond. Verder heeft natuurlijk elk dieet zijn eigen aandachtspunten en gebruik ik de wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen die er in dat geval zijn.

Vervolgconsulten

De vervolgconsulten duren 20 of 30 minuten. In deze gesprekken wordt de voortgang van de behandeling bekeken, er vindt een nieuwe meting plaats en zo nodig worden de adviezen bijgesteld. Daarnaast wordt er in de vervolgconsulten aandacht besteed aan het verbreden van je kennis over voeding. Zo kan ik je bijvoorbeeld leren hoe je kunt variëren, hoe je etiketten leest, hoe je omgaat met valkuilen, of hoe je een gezonde keuze maakt bij een restaurantbezoek.

Na het eerste of tweede consult wordt de verwijzer op de hoogte gebracht van het behandelplan. Na afsluiting van de behandeling en bij belangrijke veranderingen tijdens de behandeling wordt de verwijzer daar ook van op de hoogte gebracht.

Privacy

De diëtist is gebonden aan het medisch beroepsgeheim en de wettelijke voorschriften omtrent persoonsregistratie volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Om als praktijk te voldoen aan de AVG-wet is het nodig om een toestemmingsverklaring te ondertekenen. Deze verklaring zal bij aanvang van de begeleiding verstrekt worden via de mail of u kan het op de locatie ondertekenen. Je persoonsgegevens zullen dus altijd zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Lees meer in de privacyverklaring.