Werkwijze

Intake

Het eerste consult duurt 60 minuten. In het eerste consult besteden we tijd aan jouw hulpvraag en vindt d.m.v. een vraaggesprek een uitgebreide anamnese plaats. Hierbij wordt informatie verzameld over jouw klachten, persoonlijke omstandigheden en een beoordeling van jouw huidige voedings-, bewegings- en leefgewoonten . Bij overgewicht, emotioneel eetgedrag en eetstoornissen werken we regelmatig met opdrachten zodat we nog beter inzicht krijgen in de voedingskeuzes.

We meten verder jouw gewicht, lengte en de BMI (Body Mass Index). Aan de hand van deze gegevens stellen we in overleg met jou en rekening houdend met je wensen, een persoonlijk behandelplan op. Een persoonlijk behandelplan uitvoeren doen we aan de hand van doelen opstellen op gebied verschillende leefstijlfactoren. Voor voedingsadviezen gaan we uit van de Nieuwe richtlijnen Goede voeding opgesteld door de voedingsraad en van de richtlijnen van Puur Gezond en de schijf van 5. Verder heeft natuurlijk elk dieet zijn eigen aandachtspunten en gebruiken we de wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen die er in dat geval zijn.

Naast voeding kijken we ook naar verbetermogelijkheden voor beweging, mentale vlak ( zoals stress) en slaap. Indien nodig kijken we of nog andere disciplines een aanvulling kunnen zijn zoals een psycholoog, slaaptherapeut of fysiotherapeut.

Vervolgconsulten

De vervolgconsulten duren meestal 15 of 30 minuten. In deze gesprekken wordt de voortgang van de behandeling bekeken, er vindt een nieuwe meting plaats en zo nodig worden de adviezen bijgesteld. Daarnaast wordt er in de vervolgconsulten aandacht besteed aan het verbreden van kennis over voeding. Zo kunnen wij bijvoorbeeld leren hoe te variëren, hoe etiketten te lezen, of omgaan met moeilijke situaties.

Na het eerste of tweede consult wordt de verwijzer op de hoogte gebracht van het behandelplan. Na afsluiting van de behandeling en bij belangrijke veranderingen tijdens de behandeling wordt de verwijzer daar ook van op de hoogte gebracht.

Privacy

De diëtist is gebonden aan het medisch beroepsgeheim en de wettelijke voorschriften omtrent persoonsregistratie volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Om als praktijk te voldoen aan de AVG-wet is het nodig om een toestemmingsverklaring te ondertekenen. Deze verklaring zal bij aanvang van de begeleiding verstrekt worden via de mail of je kan het op de locatie ondertekenen. Je persoonsgegevens zullen dus altijd zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Lees meer in de privacyverklaring.

Diëtist

Alleen professionals die de vierjarige hbo-opleiding Voeding en Diëtetiek hebben afgerond, mogen zich diëtist noemen. Deze titel is bij wet beschermd. Diëtisten zijn verplicht om zich te blijven ontwikkelen op hun vakgebied, voldoende werkervaring op te doen en te voldoen aan kwaliteitsnormen.

Wij voldoen aan deze eisen en staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Ook zijn we lid van de beroepsvereniging Nederlandse Vereniging van Diëtisten.

Klantervaringsonderzoek

Na het afronden van de behandeling sturen wij, na goedkeuring, een vragenlijst via het onafhankelijk bureau Queliview toe via de mail. Met een klantervaringsonderzoek helpt je ons mee om de kwaliteit van zorg te verbeteren en beter af te stemmen op je wensen. We willen graag weten hoe de zorg is ervaren en of er voor ons verbeterpunten zijn. Het invullen duurt minder dan 5 minuten.