Verwijzers

Een goede samenwerking tussen verwijzer en diëtist is een basisvoorwaarde voor een goede behandeling van de cliënt. De verwijzer ontvangt dan ook na het eerste of tweede consult een rapportage zodat deze op de hoogte is van het behandelplan. Indien nodig maken wij  ook tussentijdse rapportages en na het laatste consult ontvangt de verwijzer een eindrapportage. Wij  rapporteren via zorgmail of via VipLive als de cliënt in de ketenzorg zit.

Indien de cliënt via directe toegankelijkheid komt, zullen wij na toestemming van de cliënt, contact opnemen bij bijzonderheden.

Verwijzing: Bij voorkeur via Zorgdomein

Artsenwijzer: Website Artsenwijzer Diëtiek