Vergoedingen en tarieven

De praktijk heeft een contract met alle zorgverzekeraars.

Het tarief voor een bezoek aan de diëtist is landelijk vastgesteld. We hanteren het tarief dat met jouw zorgverzekeraar afgesproken is. In principe declareren we rechtstreeks bij je zorgverzekeraar, tenzij je dit zelf natuurlijk anders wilt.

Basisverzekering en
aanvullende verzekering

De vergoeding voor de diëtist is voor 3 uur opgenomen in de basisverzekering. Dit zijn ongeveer 4-5 consulten.

Let op: de geleverde zorg wordt verrekend vanuit het eigen risico (indien dat nog niet gebruikt is). Uitzondering hierop zijn kinderen tot 18 jaar. Als je een aanvullende verzekering hebt afgesloten, kan daar ook dieetadvisering in zijn opgenomen. Bekijk hiervoor uw polisvoorwaarden of vraag het na bij uw zorgverzekeraar.

Zelf betalen?

De kosten zijn voor eigen rekening als je het maximale aantal uren hebt opgebruikt en je geen aanvullende verzekering hebt. Je ontvangt dan zelf de factuur.

Ketenzorg

Dieetadvisering voor chronische aandoeningen zoals diabetes, CVRM (hart- en vaatziekten) en COPD worden vaak volledig vergoed door regionale samenwerkingsverbanden (zogenaamde DBC’s/ketenzorg). Hierbij geldt geen eigen risico. Wij zijn aangesloten bij zorggroep Primacura, waar alle huisartsen In Tilburg eo ook mee samenwerken.

Tarieven praktijk

Intake gesprek

60 minuten

85 euro

Individueel dieetvoorschrift 15-30 minuten
na 1 of 2e consult ( indirecte tijd)

15-30 minuten

21,25-42,50 euro

Vervolgconsult

45 minuten

63,75 euro

Vervolgconsult

30 minuten

42,50 euro

Vervolgconsult

15 minuten

21,25 euro

Toeslag huisbezoek

30 euro

Rapportage aan Obesitascentrum (bij niet meer in behandeling)

42,50 euro

No show

Afhankelijk van gereserveerde tijd

21,25-80 euro

Heb ik een verwijsbrief nodig?

Voor een afspraak is in principe geen verwijzing van de huisarts nodig; de diëtist is sinds 2011 direct toegankelijk. Echter vinden wij een verwijzing nog steeds prettig, omdat wij samenwerking willen stimuleren en het regelmatig ook relevante gegevens oplevert.

Een verwijzing kan bij de huisarts worden opgevraagd via Zorgdomein, een digitaal verwijssysteem. We kunnen de verwijzing dan rechtstreeks in jouw dossier plaatsen.

Screening

Als je zonder verwijzing van een (tand)arts bij de diëtist komt, is het wettelijk vereist dat de diëtist een screening uitvoert. Tijdens deze screening inventariseert de diëtist de hulpvraag, bepaalt of er een indicatie is voor verder onderzoek en gaat na of er contra-indicaties zijn. Deze screening is er op gericht om de veiligheid van een dieet-behandeling vast te stellen en om na te gaan of de hulpvraag wel binnen het domein van de diëtetiek valt. Het kan dus voorkomen dat we je adviseren (eerst) bij een arts langs te gaan en/of (nog) geen behandeling te starten.

De screening duurt circa 15 minuten en maakt onderdeel uit van het intakegesprek.