Voor professionals

Een goede samenwerking tussen verwijzer en diëtist is een basisvoorwaarde voor een goede behandeling van de cliënt. De verwijzer ontvangt dan ook na het eerste of tweede consult een rapportage zodat deze op de hoogte is van het behandelplan. Indien nodig maak ik ook tussentijdse rapportages en na het laatste consult ontvangt de verwijzer een eindrapportage. Ik rapporteer via zorgmail of via VipLive als de cliënt in de ketenzorg zit.

Indien cliënt via directe toegankelijkheid komt, zal ik na toestemming van de cliënt, telefonisch/schriftelijk contact opnemen bij bijzonderheden.

Verwijzing:
Bij voorkeur via Zorgdomein

Artsenwijzer
Website Artsenwijzer Diëtiek

Heeft uw cliënt overgewicht en last van emotioneel eetgedrag?

Dan kan de cursus ‘emotioneel eetgedrag’ een hulpmiddel zijn!