Vergoedingen en tarieven

Vergoedingen

Wat is de vergoeding en wie betaalt de factuur?

De kosten worden vergoed door (1) de zorgverzekeraar, (2) de ketenzorg of (3) de cliënt.

1. De zorgverzekeraar
De vergoeding voor de diëtist is voor 3 uur opgenomen in de basisverzekering.
Let op: de geleverde zorg wordt verrekend vanuit het eigen risico (indien dat nog niet gebruikt is). Uitzondering hierop zijn kinderen tot 18 jaar. Als je een aanvullende verzekering hebt afgesloten, kan daar ook dieetadvisering in zijn opgenomen.

2. De ketenzorg (DBC)
Dieetadvisering is voor chronische patiënten zoals diabetes, CVRM (hart- en vaatziekten) en COPD vaak opgenomen in regionale samenwerkingsverbanden (zogenaamde DBC’s/ketenzorg). De huisarts en de diëtist zijn op de hoogte of dit ook voor jou geldt. Deze factuur wordt niet verrekend met het eigen risico.

Meer informatie over de ketenzorg-organisatie waar ik een contract mee heb, is hier te vinden.

3. De cliënt
De kosten zijn voor eigen rekening als je het maximale aantal uren hebt opgebruikt en je geen aanvullende verzekering hebt. Je ontvangt dan zelf de factuur, tenzij je bij CZ verzekerd bent. Bij CZ verloopt de facturatie altijd via hen.

Heb ik een verwijsbrief nodig?

Voor een afspraak is in principe geen verwijzing van de huisarts nodig; de diëtist is sinds 2011 direct toegankelijk.

Screening

Als je zonder verwijzing van een (tand)arts bij de diëtist komt, is het wettelijk vereist dat de diëtist een screening uitvoert. Tijdens deze screening inventariseert de diëtist de hulpvraag, bepaalt of er een indicatie is voor verder onderzoek en gaat na of er contra-indicaties zijn. Deze screening is er op gericht om de veiligheid van een dieet-behandeling vast te stellen en om na te gaan of de hulpvraag wel binnen het domein van de diëtetiek valt. Het kan dus voorkomen dat ik je adviseer (eerst) bij een arts langs te gaan en/of (nog) geen behandeling te starten.

De screening duurt circa 15 minuten en maakt onderdeel uit van het intakegesprek.

Ik heb een contract met alle zorgverzekeraars.

Het aantal vervolgconsulten gaat altijd in overleg met de cliënt. Die blijft zelf verantwoordelijk voor de juiste informatie omtrent de vergoeding.

Tarieven 2022

  • Eerste consult/intakegesprek € 70-87,50
  • individueel dieetvoorschrift € 17,50-35
  • Vervolgconsult  € 35-52,59
  • Weeg/ kort consult € 17,50
  • E-mailconsult/telefonisch consult € 17,50
  • Toeslag huisbezoek: € 20
  • Rapportage aan obesitascentrum:€ 35
  • Niet nagekomen consult € 17,50-70, afhankelijk van hoeveel tijd er gereserveerd is

Niet nagekomen consult – no show
Bij het niet of niet tijdig afmelden (uiterlijk 24 uur voor de afspraak) kan de gereserveerde consulttijd rechtstreeks bij de cliënt in rekening worden gebracht. Deze rekening kan niet bij de zorgverzekeraar ingediend worden. Meer informatie hierover in mijn algemene voorwaarden.