Voor verwijzers

Informatie voor verwijzers

Een goede samenwerking tussen verwijzer en diëtist is ontbeerlijk voor een goede behandeling van de client/patient. U ontvangt dan ook na het eerste of tweede consult een rapportage zodat u op de hoogte van het behandelplan bent. Indien nodig maak ik ook tussentijdse rapportages en na het laatste consult ontvangt u een eindrapportage. Ik rapporteer via zormail of via c2u indien client in de ketenzorg zit.

Indien cliënt via directe toegankelijkheid komt, zal ik na toestemming, alleen telefonisch/schriftelijk contact opnemen bij bijzonderheden .

Verwijsbrief
Download de verwijsbrief

Artsenwijzer
Website Artsenwijzer Diëtiek