Nieuws over coronavirus

Belangrijke mededeling m.b.t. het coronavirus (laatste update 16 december 2020)

Wij mogen u blijven ontvangen, de diëtist valt onder de medische contactberoepen. De maatregelen die al genomen zijn, blijven nog steeds gelden. Uiteraard blijft een telefonisch consult of een consult via beeldbellen mogelijk. Indien u hier gebruik van wilt maken, geef dit tijdig door.

Vanwege de ontwikkelingen rondom het coronavirus zijn de volgende maatregelen getroffen binnen de praktijk van Maaike Boogers:

  • Wij zorgen dat we de spreekkamer na elke afspraak desinfecteren. Denk aan het bureau, de weegschaal, deurklinken etc. Wij zullen onze verantwoordelijkheid nemen, en gaan er vanuit dat u dit ook doet! #samensterk
  • Kom alleen naar de afspraak. Uitzondering geldt bij kinderen of bij personen die begeleiding nodig hebben, dan mag er max. 1 ouder of begeleider mee.
  • Kom maximaal 5 minuten voor aanvang naar het spreekuur.
  • Indien u of iemand binnen uw huishouden neusverkoudheid, hoestklachten, keelpijn of koorts heeft, verzoeken wij u dringend om thuis te blijven.
  • Wilt u thuisblijven terwijl u geen ziekteverschijnselen heeft? Daarvoor hebben we alle begrip.Uw consult kan worden omgezet in een telefonisch consult, of worden verzet. Ook een consult via beeldbellen is mogelijk.

Wij verzoeken u tijdig contact met ons op te nemen per telefoon of email!!

Afmelden of verzetten afspraak

Afmelden/verzetten kan ook via het contactformulier.

Aandacht voor hygiëne

Verder houden wij ons uiteraard aan het hygiëneprotocol zoals het RIVM adviseert:

  • Regelmatig handen wassen
  • Gebruik van papieren zakdoekjes
  • Geen handen schudden
  • Hoesten en niezen in de binnenkant van je elleboog

Mocht uw diëtist klachten hebben, of mocht uw afspraak om verder aangepaste maatregelen niet door kunnen gaan:
Er wordt dan contact met u opgenomen om uw consult telefonisch te laten plaatsvinden / te verzetten.

Meer informatie over corona

Bekijk alle actuele informatie over het coronavirus en het RIVM-beleid op de website van het RIVM.